top of page

מהפכת הקשב - מיכה גודמן

ב2014 למדתי עם מיה זוגתי ועם נועם ביתי הבכורה במדרשת "עין פרת" שבראשונה עמד ד"ר מיכה גודמן. מאז נשארנו בקשר. מיכה לימד אותי יהדות ואני לימדתי אותו מיינדפולנס. בשלב מסוים, אחרי ספרים מעולים על העולם היהודי כמו הנאום האחרון של משה והישראלי כמו מלכוד 67, בניסיון לאחד ולאחות את החברה הישראלית המקוטבת, מיכה שם לב לא מספיק לדבר על רק על הקבוצות עצמן, אלא יש לדבר על המדיום שבו הן מתנהלות.

מיכה שם לב, מה שמחקרים רבים מראים היום, שחלק ניכר מהקיטוב נובע מהאופן שבו אנו צורכים מידע, ומההשפעה של זה על הקשב שלנו. מיכה התייעץ איתי ואז ציטט דברים שאמרתי לו בספר, וגם שלח לי כתב יד להערות.

בעיני מהפכת הקשב הוא ספר חשוב מאד ששם את האצבע על הסיבה העיקרית, והחמקמקה שלא לומר השקופה, לבעיות החברתיות בארץ ובעולם. מיכה, כהרגלו, כותב את הספר בשפה קולחת תוך אינטגרציה של ידע מעולמות שונים ומשלימים.

קריאה פורה!

31 views0 comments

Comentários


bottom of page